« Byggesag på Svaneke havn | Main | Tre nye skolebilleder »

23 oktober 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jette Brandt

Siddende efter Carl Ipsen - nr 2 er det Fiskeskipper Axel Jeppsen Oluf Høstgade 6 og nr.3 er Fiskeskipper Holger Pedersen Oluf Høstgade ( som den gang hed Nørregade)

Kjeld Brandt

Tak Jette. Sætter det på med det samme.

The comments to this entry are closed.