« Nyt fra Arkivet. December | Main | Fine skolebilleder fra Svaneke »

15 december 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Niels-Holger Larsen

Ja, det er flotte billeder, som jeg husker godt , især det med døren og de gamle hængsler - der er meget specielle - og meget gamle, måske genbrug fra 1600-tallet. Bemærk at døres er tre brede egetræsplanker.
Billederne kom til arkivet sammen med billeder fra købmandsslægten Mogens Smidt, via Poul Sonne - så vidt jeg husker.
Se i bogen om Købmandsslægten Mogens Smidt ( udgivet som særtryk af Svanekes Venner). Her ses også billeder af Siemsens gård. Det er rigtigt at den østre længe er nedrevet - men ikke helt. Faktisk står endnu den nederste del at facaden som "mur" ud mod havnen, og der hvor porten var - der er nu trappe op til gården - prøv at sammenlign. Måske er det ikke nøjagtigt, men bindingsværksmuren er uden tvivl bygget af genbrugstømmer fra den gamle længe. Gå en tur og kig efter!

Erik Frederiksen er jo tømrer, som jeg - læg mærke til at skrårevlerne på bagsiden af portfløjene vender forkert! - det ser man også på lapperiet og at de faktisk er sunket meget.
De kunne også klokke i det i gamle dage!- nå, en tømrer ville selvfølgelig slet ikke lave en sådan brøler idag!

mvh
Niels-Holger Larsen

Erik Frederiksen

Der står i "registranten" at søndre længe er opført efter en brand i 1771,- og at alle bygninger stod færdige året efter. Om østre længe også har været brændt,- ved jeg ikke.
I 1872 blev den stærkt beskadiget i stormfloden. Den har sikkert også fået nogle "skrub" i senere storme. Hvis man ser efter på billederne, kan man se at porten ind til gårdspladsen (der hvor der nu er trappe)- har skråbånd der vender den forkerte vej. (det havde jeg godt set Holger)- men når man kigger efter på de to ældre billeder, så vender skråbåndene rigtigt. Porten er altså blevet skiftet.
Og kælderdøren ... Tjah,- der har vi kun det ene billede - og ved derfor ikke om skråbåndet vender rigtigt, og beslaget på forsiden tyder ganske rigtig på genbrug.

Billedet af kælderdøren er ganske rigtig et billede der stammer fra Købmandsslægten Mogens Smidt, som jeg i øjeblikket er ved at scanne ind og lægge i database i arkivet.

Niels-Holger Larsen

Tak - godt med skarpe tømrerøjne.
Glæder mig til se billederne - de kan vel kumme ud på hjemmesiden, håber jeg.
mvh
Niels-Holger

Erik Frederiksen

De kommer til at ligge under "Historier fra byen" ...
Når jeg kigger på billederne nu i min browser,- ser jeg et mindre billede end det jeg har arbejdet med - det er lidt ødelæggende for kvaliteten. men man kan godt få browseren til at vise originalstørrelsen,- Så se endelig den.

Og ps. I virkeligheden er billedet endnu større ... Jeg sender det gerne i tif-format, helt uredigeret.
Mvh. Erik Frederiksen

The comments to this entry are closed.