« Svaneke Christmas Story | Main | Birthe Malmstrøm: Mit Svaneke »

20 januar 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Søren Dyrby Schou

Den historie kender jeg godt fra min far Ole Schou," Randkløve hotellet". Han var som ung knægt nede ved Haralds havn og så mere eller mindre hele forløbet. Skolma´s besætning kom i første omgang til Hansen, Søgaard og efterfølgende ned til, ikke Fru Holms hotel, men Hotel Bølshavn, ejet af Georg og Minna Holm. Kendte jeg særdeles godt selv. De havde 2 piger på omkring min alder, Kirsten og Lene. George og Minna er borte.

The comments to this entry are closed.