« Stem om DANMARKS SMUKKESTE KØBSTAD | Main | Dansk mølledag 2013 - Svaneke Stubmølle - åben mølle »

22 maj 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

birte skot-hansen

Det var meget flot, at Svaneke blev kåret som Danmarks smukkeste købstad, og tillykke med det.Men det forpligter så også borgere, håndværkere og ikke mindst det politiske system incl. den offentlige administration af byggesager i Svaneke. Der skal hele tiden følge op på det værdifulde og vigtige bevaringsarbejde,hvor retningslinjerne for dette er nøje beskrevet i de fagligt velfunderede bevaringsplaner for Svaneke. Der skal ikke være meget "slinger i valsen" eller politisk og administrativ uopmærksomhed, før tingene skrider den forkerte vej. Desværre synes jeg, jeg kan pege på ting, der aldrig burde være tilladt, og det bekymrer mig meget.Så hermed også en opfordring til Svanekes Venner om at være bevidste om hele tiden at ha' fokus på , at udviklingen i Svaneke følger bevaringsplanerne, for kun derved kan Svaneke bevare sin særlige atmosfære og blive ved med at være Danmarks smukkeste købstad.

The comments to this entry are closed.